Świetlica wiejska w Radzikowie
Fot. Gmina Cybinka

Nowa świetlica wiejska w Radzikowie jest już prawie gotowa. Koszt prac to kwota ponad 420 tys. zł, z czego 21 tys. zł to środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego za 2023 rok.

Od dłuższego czasu mieszkańcy Radzikowa oczekiwali na otwarcie świetlicy wiejskiej.
Dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz wsparciu finansowemu ze środków funduszu sołeckiego, udało się zrealizować ten ważny projekt.

Obecnie prace przy budowie świetlicy są już na ukończeniu, a cały obiekt jest w pełni zagospodarowany. Dzięki działaniom sołtysa i Rady Sołeckiej, udało się zdobyć dodatkowe środki finansowe, które zostały przeznaczone na wykonanie kuchni i sanitariatów w budynku starej sali.

Planuje się, że obiekt będzie funkcjonował w pełni po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Dzięki funduszowi sołeckiemu Radzikowa, mieszkańcy będą mieli nowe, atrakcyjne miejsce do spędzania czasu oraz możliwość korzystania z dodatkowych udogodnień.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 420 tys. zł

Źródło: Gmina Cybinka