Podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, która odbyła się 7 maja 2024 roku, radni ustalili składy stałych komisji VIII kadencji.

We wtorek 7 maja informowaliśmy o wyborze prezydium rady, gdzie Grzegorz Cholewczyński został przewodniczącym Rady Miejskiej w Słubicach, a Maria Skalniak i Ewa Guzik zostały wybrane na wiceprzewodniczące Rady Miejskiej.

Radni podjęli również decyzję co do składów poszczególnych komisji:

virtualnetia.com - projektowanie i tworzenie stron WWW

1. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Józef Grabowski Członkowie: Rafał Mazurek, Jarosław Sadowski

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący: Jarosław Sadowski Członkowie: Józef Grabowski, Daniel Szurka

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego: Przewodniczący: Agnieszka Pakulska Członkowie: Daniel Szurka, Ewa Guzik, Rafał Mazurek, Mariusz Dubacki, Paweł Sokołowski, Tomasz Ciszewicz, Jarosław Szymański, Łukasz Skorek

4. Komisja Sfery Socjalnej: Przewodnicząca: Krystyna Baczyńska Członkowie: Maria Skalniak, Ewa Chustecka, Ewa Guzik

Tak prezentuje się skład komisji w Radzie Miejskiej w Słubicach na obecną kadencję.

Źródło: Gmina Słubice