Górzycki Klub Tenisowy Smecz otrzymał kolejne dofinansowania na realizację zadań statutowych z zakresu rozwoju tenisa. Tym razem GKT Smecz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadań publicznych. Cztery z czterech złożonych wniosków pozytywnie przeszły oceny i otrzymały wsparcie finansowe.


Trzy projekty dofinansowane zostaną z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
Pierwsze wsparcie opiewa na kwotę 7.300,00 zł i dotyczy projektu „Udział zawodników GKT Smecz Górzyca w turniejach International Tennis Federation Juniors i ITF Women’s”. Druga dofinansowana umowa w kwocie 9.000,00 zł dotyczyć będzie realizacji projektu „Przygotowanie młodych tenisistów GKT Smecz Górzyca do rywalizacji w turniejach Tenis10, a także w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych”. Trzecie zadanie „Tenis dla Wszystkich” dofinansowane zostanie w kwocie 6.000,00 zł.
Czwarty dofinansowany projekt w kwocie 18.000, zł „Lubuskie Warte zachodu – promocja Województwa Lubuskiego poprzez tenis” dotyczy obszaru „Działania sprzyjające promocji Województwa Lubuskiego przez sport”.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zawodnicy i zawodniczki Klubu będą mogli przygotować się do turniejów Tenis10, turniejów krajowych, jak i zagranicznych. Przeprowadzone zostaną zajęcia grupowe „dla Wszystkich” (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów). Nasza najlepsza zawodniczka uczestniczyć będzie w turniejach International Tennis Federation Juniors lub ITF Women’s. Poprzez tenis promować będziemy również Województwo Lubuskie w kraju i za granicą.

Informacja prasowa GTK Smecz Górzyca