Mieszkańcy Nowego Lubusza, Drzecina i Lisowa wybrali nowych sołtysów oraz członków rad sołeckich. Gratulujemy wszystkim wybranym!

Nowy Lubusz

W Nowym Lubuszu sołtysem został Jonatan Stawarski. W skład rady sołeckiej weszli:

 • Barbara Gawda
 • Dorota Białaszewo
 • Sławomir Kołowiecki

Drzecin

W Drzecinie sołtysem została Ilona Nowaczewska. Członkami rady sołeckiej zostali:

 • Paweł Kaczmarczyk
 • Joanna Rakowska
 • Natalia Wasilewska-Kaczmarczyk
 • Mieszko Skwarczyński
 • Marcin Dobrzycki

Lisów

W Lisowie sołtysem został Andrzej Zbrożek. Radę sołecką tworzą:

 • Marek Januszewski
 • Wojciech Laskowski
 • Łukasz Świetliński

Serdecznie gratulujemy nowym sołtysom i członkom rad sołeckich. Życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnych społeczności.

Fot. Gmina Słubice