Fot. ZUWŚ Słubice

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach w okresie od listopada 2023 roku do czerwca 2024 roku realizował projekt pn. „Spotkania edukacyjne ze słubicką wodą”. W jego ramach odbyły się warsztaty, konkursy i wycieczki adresowane przede wszystkim do dzieci w wieku od 5 do 11 lat, czyli przedszkolaków i uczniów klas II i IV szkół podstawowych z gminy Słubice.

Wydarzenia o charakterze edukacyjno-ekologicznym miały przede wszystkim na celu zapoznanie mieszkańców gminy Słubice z informacjami dotyczącymi racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, produkcją i dystrybucją wody pitnej, odbiorem ścieków komunalnych i ich oczyszczaniem. W tym celu odbyło się 11 warsztatów związanych z tematyką ekologiczną, konkurs w dwóch kategoriach (5-, 6-latki i uczniowie kl. II oraz kl. IV).

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe (słuchawki bezprzewodowe oraz gry planszowe, albumy z informacjami o wodociągach, funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego), przyznano również 6 wyróżnień. Ponadto klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach wyjechała na zajęcia edukacyjne i wycieczkę do Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu.

Na terenie siedziby ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach odbył się natomiast piknik z wodociągowcami, w czasie którego dzieci rozwiązywały zagadki związane z wodą, brały udział w grach zręcznościowych, animacjach. Miały również okazję z bliska obejrzeć specjalistyczne samochody do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, spróbować sił jako operator mini koparki czy zobaczyć, jak pracuje się z kamerą do monitoringu rurociągów. Oczywiście był też poczęstunek i smaczna woda do picia.

Prezes ZUWŚ Sp. z o.o. w Słubicach, Kazimierz Góra, powiedział, że celem spółki, oprócz statutowych zadań związanych z produkcją wody przeznaczonej do spożycia, jej dystrybucją do odbiorców, eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków, jest również edukacja ekologiczna.

– Rozpoczynamy edukację od najmłodszych dzieci, żeby uświadomić im, jak ważna jest dbałość o najbliższe otoczenie. Jednocześnie liczymy na to, że właśnie te maluchy przekażą tę wiedzę swoim rodzicom i dziadkom, a także w szkołach i przedszkolach – powiedział K. Góra.

W czasie realizacji warsztatów nie brakowało merytorycznej wiedzy, przekazywanej przez pracowników słubickich wodociągów m.in. dotyczącej jakości wody w gminie Słubice, sposobów jej ujmowania i dostarczania, a także tej z zakresu prawidłowego użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej.

Żeby zdobyte wiadomości zostały utrwalone, a najmłodsi wyrobili sobie nawyk picia słubickiej kranówki, wszystkie dzieci, biorące udział w projekcie, otrzymały wielorazowe butelki do picia wody. W ramach projektu edukacją ekologiczną objęto ponad pół tysiąca osób.

Pośrednio, dzięki ulotkom, informacjom zamieszczanym w Internecie i na stronie internetowej www.zuws.pl informacje trafiły do ponad 5 tysięcy mieszkańców gminy Słubice.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wartość ogólna zadania to 49 211,37 złotych, w tym koszt kwalifikowany wyniósł 40 099,00 złotych. Na ten cel pozyskano dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości 29 789,10 złotych.

Informacja: ZUWŚ Słubice

Materiał prasowy płatny