Ulica Nadodrzańska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Solidarności przy moście granicznym będzie ulicą jednokierunkową, Za skrzyżowaniem Dąbrówki z Mickiewicza, nie będzie możliwy skręt w prawo w stronę Collegium Polonicum i mostu, zlikwidowane zostało przejście dla pieszych przy wjeździe na granicę, bo to także spowalniało ruch samochodowy. Ruch pieszy będzie się odbywał wokół ronda – takie zmiany czekają kierowców i pieszych, które mają pomóc zapanować nad chaosem komunikacyjnym w Słubicach gdy mamy korki na granicy.

Gmina doprowadziła właśnie do zatwierdzenia pilotażowej zmiany organizacji ruchu drogowego w Słubicach, która obowiązywać ma przez trzy miesiące od połowy lipca. W porozumieniu z wydziałem ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., policji powiatowej w Słubicach, z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i zarządcami dróg udało się wypracować rozwiązanie, które może usprawnić przepływ pojazdów zmierzających w kierunku granicy i odblokować północną część miasta.

W praktyce ma to wyglądać tak: cały ruch tranzytowy odbywać się będzie aleją Młodzieży Polskiej i ul. Kościuszki w Słubicach, a zmiana polega na tym, że ulica Nadodrzańska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Solidarności przy moście granicznym będzie ulicą jednokierunkową. Oznacza to, że jadąc od przychodni przy ul. Mickiewicza nie wjedziemy już w ulicę prowadzącą do mostu granicznego. Wjazd na ten odcinek ul. Nadodrzańskiej będzie możliwy jedynie od strony ronda Solidarności.

Podobnie będzie z dojazdem na granicę od ul. Dąbrówki. Za skrzyżowaniem Dąbrówki z Mickiewicza, nie będzie możliwy skręt w prawo w stronę Collegium Polonicum i mostu. Ponadto zlikwidowane zostało przejście dla pieszych przy wjeździe na granicę, bo to także spowalniało ruch samochodowy. Ruch pieszy będzie się odbywał wokół ronda. – Zdajemy sobie sprawę, że będą to utrudnienia dla mieszkańców, ale analizy pokazały, że doraźnie jest to chyba na razie jedyne rozwiązanie – mówi zastępca burmistrza Tomasz Stefański.

– Zwracamy się także z prośbą do strony niemieckiej o wydłużenie taktu światła zielonego na pierwszym skrzyżowaniu we Frankfurcie, tuż za mostem granicznym, żeby ruch w tym miejscu był bardziej płynny – dodaje.

Źródło: Informacja prasowa UMiG Słubice