fbpx

Budżet Gminy Cybinka na 2023 rok uchwalony. Na inwestycje ponad 23 mln zł!

Na ostatniej w tym roku sesji, która odbyła się 29 grudnia, radni uchwalili przyszłoroczny budżet Gminy Cybinka. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 46 290 000, 00 zł, natomiast po stronie wydatków 54 610 000, 00 zł.

 
„Sesja, na której przyjmowany jest projekt budżetu to jedna z najważniejszych sesji w roku. Razem z Panią Skarbnik, której należą się ogromne wyrazy uznania i podziękowania staraliśmy się przygotować budżet optymalny, możliwy do realizacji. Każdy wniosek był bardzo szczegółowo analizowany pod kątem zasadności, ale także wielkości angażowanych środków publicznych. Chcieliśmy, aby te środki były wykorzystane w sposób oszczędny, celowy i bezpośredni” – mówił Burmistrz Marek Kołodziejczyk.
 
„Przedłożony projekt budżetu uważam, że jest transparentny, celowy, zrównoważony, a przede wszystkim ambitny. Jest to projekt skierowany w stronę mieszkańców, w stronę polepszenia ich warunków bytowych na różnych poziomach. Zakłada wydatki inwestycyjne na ponad 23 mln zł. Będzie polepszał jakość życia w sferze dróg, wzbogaci się infrastruktura turystyczna w Uradzie, nie zapomniano też o zadaniach związanych z oświatą” – wymieniła zalety budżetu Przewodnicząca Rady Anna Śliwińska.
 
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały w budżecie na kwotę 23 673 175, 00 zł. Na poprawę jakości gminnych dróg przeznaczono kwotę 10 584 879, 00 zł. Wśród zaplanowanych inwestycji jest m.in. modernizacja infrastruktury drogowej w Białkowie, Bieganowie, Grzmiącej , Kłopocie, Uradzie, Rąpicach i Mielesznicy. W budżecie zabezpieczono także środki finansowe na modernizację ul. Wileńskiej, Matejki, Leśnej, Wojska Polskiego. To inwestycja za 5 576 372, 77 zł, która zostanie dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład – I edycja w kwocie 5 297 554,13 zł wkład własny gminy 278 818, 64 zł. Wykonana zostanie również modernizacja ul. Ogrodowej, Słonecznej, Robotniczej, Sienkiewicza, Krótkiej i Grunwaldzkiej oraz modernizacja drogi Rąpice -Mielesznica. W sumie inwestycja ta ma kosztować 8 mln zł. W tym przypadku gmina dostała spore dofinansowanie 7 600 000, 00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – II edycja. Zabezpieczono również środki na przebudowę ul. Leśnej – dofinansowanie 707 509,00 zł PROW. Całkowita wartość inwestycji 1 279 929,88 zł.
 
Zainwestujemy także w placówki oświatowe. Na modernizację budynku SP Białków oraz modernizację i termomodernizację ZS w Cybince zabezpieczono kwotę 7 397 992, 00 zł.
 
Na budowę infrastruktury sportowej w gminie, a mianowicie na budowę boiska w Białkowie i budowę boiska ze sztucznej nawierzchni na drugiej płycie boiska w Cybince zaplanowano 2 500 000, 00 zł. Natomiast na realizację kolejnego etapu projektu związanego z budową przystani rzecznej w Uradzie wydamy 440 393, 00 zł.
 
W budżecie zarezerwowano środki na realizację funduszu sołeckiego w wysokości 317 734,08 zł. Wnioski złożyły wszystkie Sołectwa, które same zadecydowały o ich przeznaczeniu. Na realizację zadań publicznych samorządu przez organizacje pozarządowe przeznaczono kwotę 168 000, 00 zł. Natomiast na realizację zadań zgłaszanych przez mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej przeznaczono kwotę 50 000,00 zł.
 

1 294 000, 00 zł zapisano w budżecie na dokapitalizowanie spółki ZUK. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno- ściekowej i zadań związanych z realizacją zadania budowy PSZOK na terenie naszej gminy.

 

Źródło: Gmina Cybinka

Czytaj też: Budżet na 2023 r. w gminie Słubice uchwalony! Na inwestycje pójdzie 31,5 mln zł!

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)
sŁubice zaprasza białe ilovesłubice
słubicka 5, 69 108 cybinka (1)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Portal I Love Słubice - Całym sercem dla powiatu słubickiego!
Podcast Słubice