fbpx
Home Aktualności Cenny starodruk w zbiorach Biblioteki Collegium Polonicum

Cenny starodruk w zbiorach Biblioteki Collegium Polonicum

starodruk

Barbara Schumann, slawistka i tłumaczka z Berlina, przekazała Bibliotece Collegium Polonicum cenną książkę: niemieckie wydanie „Historii Polski”, spisanej przez kawalera de Solignac, czyli Pierra Josepha de la Pimpie (1687-1773), sekretarza stanu króla Stanisława Leszczyńskiego.

Pierwszy tom tego dzieła ukazał się w Halle w 1763 roku, w tłumaczeniu i opracowaniu Karla Friedricha Pauli, profesora historii oraz prawa publicznego na tamtejszym uniwersytecie. W 1765 roku ukazał się drugi tom przełożony i uzupełniony przez Johanna Friedricha Joachima, profesora historii oraz bibliotekarza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Halle.

Przekazana Bibliotece Collegium Polonicum książka pochodzi z prywatnego księgozbioru Huberta Schumanna (1941-2013), tłumacza polskiej literatury i znawcy polskiej kultury, którego spuściznę złożono w Archiwum im. Karla Dedeciusa w Słubicach.

Solignac spisał historię Polski po francusku na życzenie Stanisława Leszczyńskiego, aby przybliżyć swoim rodakom losy narodu, z którego pochodził książę Lotaryngii oraz teść Ludwika XV. Niemieccy tłumacze, pełni podziwu dla pracy i talentu narracyjnego Solignaca, wytknęli mu jednak jednostronność w spojrzeniu na polską historię i nieznajomość innych niż polskie źródeł. Carl Friedrich Pauli porzucił zamiar opatrzenia dzieła Solignaca odpowiednimi przypisami, zanadto powiększyłoby to jego objętość. Niemieccy historycy ograniczyli się jedynie do kontynuacji opisu, zakończonego przez Solignaca na panowaniu Henryka Walezego. Niemiecka wersja dwutomowego wydania „Historii Polski” sięga opisem aż do dnia koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli do 25 listopada 1764 roku.

Czytaj też: Masz pomysł na inwestycję? Gmina Słubice czeka na propozycje mieszkańców do budżetu na 2023 r. [WNIOSKI]

whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10
tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

You may also like

Leave a Comment

Podcast Słubice