fbpx

IV Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia

Do 19 września 2021. można zarejestrować swój udział w IV Forum Kształcenia. To ciekawa propozycja dla wszystkich zainteresowanych transgraniczną edukacją. Forum odbędzie się 23 września w godzinach od 10.00 do 16.00 we frankfurckiej filharmonii (sala koncertowa). Forum odbędzie się w języku niemieckim i polskim (z tłumaczeniem)

Forum skierowane jest do instytucji edukacyjnych, nauczycieli szkół wszystkich poziomów edukacji, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach pozaszkolnych (pedagodzy, psycholodzy itp.) oraz pracowników administracji szkolnej, a także firm prowadzących kształcenie pracowników, mieszkańców i polityków z Frankfurtu nad Odrą i Słubic. 

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Za udział w pracach grup wystawione zostanie zaświadczenie, które może być wykorzystane w ramach awansu zawodowego.
Zgłaszając swój udział w Forum wymagane jest podanie wybranej grupy roboczej. Rejestracja na Forum Kształcenia jest obowiązkowa i możliwa wyłącznie drogą elektroniczną poprzez poniższy formularz: https://forms.gle/vydXhXz1ZpspjdPA9

Udział w Forum Kształcenia jest bezpłatny. Rejestracja do 19 września 2021.

PROGRAM IV FORUM KSZTAŁCENIA

10:00  Powitanie

Adriana Dydyna-Marycka, Zastępca Burmistrza Gminy Słubice

Claus Junghanns, Burmistrz, 1. Zastępca Nadburmistrza, Frankfurt nad Odrą

10:10  Projekty i działania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – orientacja zawodowa, różnorodność, język i metody cyfrowe w projektach wymiany

Aneta Koppernock & Magdalena Zatylna, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

10:50  Raport nt. kształcenia 2021: Orientacja zawodowa i kształcenie zawodowe w Dwumieście

Natalia Majchrzak & dr Marcin Krzymuski, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji

11:30  Przerwa na lunch, możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się

12:30 Grupy robocze (sześć równoległych grup roboczych)

1. Transgraniczna orientacja zawodowa – warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
(moderacja: prof. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Celem grupy roboczej jest wspieranie współpracy pomiędzy nauczycielami z Niemiec i Polski w zakresie orientacji zawodowej. Grupa robocza przyjrzy się systemowym różnicom w orientacji zawodowej w Niemczech i w Polsce. Celem pracy grupy będzie przekucie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami na zalety, dzięki którym możliwe będzie stworzenie wspólnych ofert w zakresie orientacji zawodowej. Na tej podstawie zostaną również opracowane możliwości współpracy w ramach Dwumiasta.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

2. Innowacyjne transgraniczne kształcenie zawodowe jako szansa dla lokalnych przedsiębiorstw

(moderacja: Tomasz Mackiewicz, Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Września)

Podczas tego warsztatu przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i szkół zawodowych z Frankfurtu nad Odrą i Słubic będą dyskutować o możliwościach efektywnego kształcenia zawodowego w Dwumieście w oparciu o doświadczenia związane z modelem dualnego systemu edukacji zawodowej (AHK i innych) w Polsce. Z uwagi na coraz liczniejsze osiedlanie się krajowych i międzynarodowych firm w pobliżu Frankfurtu i Słubic, które konfrontowane są z brakiem wykwalifikowanych pracowników przeanalizowane zostaną szanse oraz możliwości transgranicznego kształcenia zawodowego. Celem grupy roboczej jest przedyskutowanie obecnej sytuacji faktycznej i prawnej oraz wypracowanie konkretnych propozycji dalszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami i gminami, które mogą zaowocować przyszłymi projektami.

3. Jak zapobiegać i przeciwstawiać się dyskryminacji oraz przemocy wobec dzieci i młodzieży LGBTIQ+?

(moderacja: Sławomir Kirdzik, Lambda Warszawa)

Grupa ta będzie zajmować się teorią i praktyką postępowania z dziećmi i młodzieżą LGBTQI+. Nauczyciele i psycholodzy z Dwumiasta otrzymają praktyczne informacje i wskazówki działania w rozmowach z dziećmi i młodzieżą na temat tożsamości seksualnej (np. w odniesieniu do języka inkluzywnego). Ponadto na podstawie tych doświadczeń opracowane zostaną skuteczne procedury przeciwdziałania przemocy wobec młodzieży LGBTI+.

Warsztaty 1-3 odbywają się w ramach Małego Projektu „Transgraniczne, zakwalifikowane i smart – Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia w dniu 23.09.2021“.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

4. „Praktycznie i aktywnie – animacja językowa w nauce języka sąsiada” – warsztat dla nauczycieli języków obcych
(moderacja: Szymon Kopiecki)

Animacja językowa to metoda pracy w grupach międzynarodowych, która wspiera naukę języka obcego poprzez zabawę. Animacja językowa ułatwia komunikację, przełamuje strach i bariery przed mówieniem w obcym języku, a jednocześnie zwiększa motywację do dalszego doskonalenia języka. Istotnym elementem animacji językowej jest to, że sama nauka języka odbywa się przy okazji, w trakcie różnorodnych ćwiczeń, które wspierają również integrację i współpracę w grupie. Podczas warsztatów przećwiczymy kilka metod animacji językowej w praktyce i omówimy ich zastosowanie w trakcie zajęć z dziećmi/młodzieżą. Będzie aktywnie, praktycznie i wesoło!

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Warsztat odbywa się w ramach projektu „Język sąsiada w Dwumieście”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska WspółpracaTerytorialna”.

5. Warsztat pomysłów na wsparcie kandydatury miasta Frankfurt nad Odrą na lokalizację „Centrum Przyszłości na rzecz Transformacji Europejskiej i Jedności Niemiec”
(moderacja: Sören Bollmann, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji)

Miasto Frankfurt nad Odrą przy wsparciu gminy Słubice oraz wielu innych instytucji lokalnych i zewnętrznych ubiega się o siedzibę Centrum Transformacji. W Centrum najważniejszą rolę mają odgrywać następujące elementy: dialog, kultura, transformacja. Grupa robocza będzie zatem dyskutować nad pomysłami, jak efektywnie zakotwiczyć te trzy elementy w przestrzeni Dwumiasta. Wspólnie z nauczycielami i mieszkańcami Dwumiasta dyskutowane będą również inne pomysły, które mają na celu zwiększyć szanse Frankfurtu w konkursie.

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

6. Dwumiasto smart – Kontynuacja projektu „Doświadczyć Dwumiasta”
(moderacja: Ralf Knochenmuss – FDH GmbH Frankfurt (Oder) & Natalia Duer – Fundacja „Dziupla“ Słubice)

Projekt Interreg V A „Doświadczyć Dwumiasta” ma na celu wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem przygranicznym oraz zwiększenie wiedzy o nim. Celem grupy roboczej będzie, bazując na doświadczeniach projektu „Doświadczyć Dumiasta”, znalezienie odpowiedzi na pytania, w jaki sposób edukacja w Dwumieście może wspierać zainteresowanie młodych ludzi nowoczesnymi technologiami oraz matematyczno-technicznymi kierunkami kształcenia? Nacisk zostanie położony na współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi od przedszkola po IHP (Instytut Półrzewodników) i Uniwersytet Viadrina w obszarze MINT / STREAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Wspólnie z nauczycielami zostaną opracowane warunki ramowe, które powinny być spełnione, aby zachęcić dzieci i uczniów z Frankfurtu nad Odrą i Słubic do tych obszarów i aby stale wspierać ich entuzjazm.

dsc 0212

Forum Kształcenia rok 2019. Fot. Dwumiasto

Warsztaty 5 i 6 odbywają się w ramach projektu V A „Doświadczyć Dwumiasta“
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska WspółpracaTerytorialna”.

Czytaj też: 100 mieszkańców weźmie udział w dyskusji o wizji dwumiasta

Baner Brand Cy
Baner Brandmed 2
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Podcast Słubice