fbpx

Stowarzyszenie po PROstu – Pracownia Rozwoju Osobistego realizuje projekt „Kochaj różnym być”.

Stowarzyszenie po PROstu zaprasza mieszkańców powiatu słubickiego do udziału w projekcie pod nazwą: „Kochaj różnym być”.  Projekt  realizowany będzie do dnia: 30.11.2022 roku. – Naszym zadaniem jest, przyczynić się promocji powiatu słubickiego, aby był postrzegany jako miejsce i środowisko przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. 

 

Termin i miejsce realizacji:

Projekt pt. „Kochaj różnym być” realizowany będzie przez trzy miesiące w okresie od dnia: 01.09.2022 do dnia: 30.11.2022 roku. Realizacja zadania odbędzie się na terenie Powiatu Słubickiego.

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

 

Grupa docelowa:

Adresatami projektu będą dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe – mieszkańcy Powiatu Słubickiego. Planowana liczba uczestników projektu: do 70 osób. Beneficjentami pośrednimi będą inni mieszkańcy Powiatu Słubickiego – rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich.

Cel projektu:

Celem projektu jest  integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.

Planowane działania:

Działania projektowe obejmują spotkania integracyjne i warsztaty integracyjne: spływ kajakowy oraz zajęcia uczące umiejętności społecznych w środowisku lokalnym. 

W ramach działania planowana jest szeroko pojęta edukacja społeczna mająca na celu likwidację barier mentalnych u mieszkańców powiatu oraz u osób  pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10

Chcemy  przyczynić się promocji powiatu słubickiego, aby był postrzegany jako miejsce i środowisko przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz im rodzinom.  Naszym celem jest włączanie osób z niepełnosprawnościami w środowisko lokalne – zaznaczają członkowie stowarzyszenia. 

Integracja będzie miała na celu pokazanie, że mieszkańcy naszego powiatu są otwarci na różnorodność. Pragniemy łamać stereotypy i pokazać, że bariery i ograniczenia są jedynie błędnymi wyobrażeniami ludzi. Spędzanie wspólnie czasu osób z niepełnosprawnościami z osobami zdrowymi będzie miało bezpośredni wpływ na tolerancję wobec trudności, z którymi muszą zmagać się niektórzy mieszkańcy powiatu słubickiego. Celem planowanych działań jest również pokazanie, że istnieją alternatywne formy spędzania czasu dla osób z niepełnosprawnościami. Naszą misją jest eliminowanie zjawiska wykluczania społecznego w związku z istniejącymi ograniczeniami niektórych osób. Chcemy pokazać otwartość naszego powiatu na różnorodność społeczeństwa.

Finansowanie:

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 11370,00

Wkład własny finansowy: 2300,00

Kwota dofinansowania: 7000,00

Projekt dofinansowany jest ze środków powiatu słubickiego.

 

Czytaj też: Warsztaty na temat mowy nienawiści oraz spektakl teatralny „Wśród naszych” w Collegium Polonicum w Słubicach

whatsapp image 2021 10 19 at 08.06.10
słubicka 5, 69 108 cybinka (1)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Podcast Słubice