fbpx
Home Aktualności Wymyśl imię dla drzewa – ruszył konkurs dla mieszkańców gminy Górzyca

Wymyśl imię dla drzewa – ruszył konkurs dla mieszkańców gminy Górzyca

by Redakcja iLoveSłubice.pl
fot

Wiąz z Radówka ma wielką szansę stać się pierwszym Pomnikiem Przyrody w gminie Górzyca. Ale wcześniej trzeba wybrać dla niego godne imię. Dlatego Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych zaprasza mieszkańców gminy Górzyca do udziału w konkursie na imię drzewa. Propozycje można składać do 19.09.2021 r., do godziny 18:00. Do zdobycia zestaw upominków!

 Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiąz pierwszeństwa” sfinansowanego z Programu „Działaj Lokalnie”. Organizatorem jest Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

– Trwa procedura ustanawiania drzewa Pomnikiem Przyrody. Niedługo zarobimy specjalistyczne badanie, które określi dokładnie jego stan i da zalecenia do dalszej opieki – tłumaczy Natalia Duer, prezes Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych . – Pomnik powinien mieć godne imię, dlatego zorganizowaliśmy konkurs. Mieszkańcy mogą dać swoje pomysły, a komisja ostatecznie zdecyduje. W przyszłości planujemy zorganizować Festyn Drzewa, na którym odbędzie się uroczyste odsłonięcie tabliczki. Dzięki tym działaniom chcemy włączyć lokalną społeczność w cały proces i podkreślić, że drzewa są naszym wspólnym dobrem – dodaje pani prezes. 

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wiąz pierwszeństwa” sfinansowanego z Programu „Działaj Lokalnie”. Program jest finansowany ze środków Ośrodka „Działaj Lokalnie” – Fundacji na rzecz Collegium Polonicum oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, oraz Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyłonienie imienia dla drzewa, które ma stać się pierwszym w gminie Górzyca Pomnikiem Przyrody. Drzewem tym jest wiąz szypułkowy rosnący przy placu rekreacyjnym w miejscowości Radówek. Imię drzewa zostanie wpisane do dokumentacji dotyczącej Pomnika Przyrody oraz zostanie umieszczone na tabliczce opisującej niniejszy Pomnik.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy Górzyca, niezależnie od wieku.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać propozycję imienia oraz imię i nazwisko autora pomysłu na adres biuro@dziupla.org , w tytule wpisując „Konkurs na imię drzewa”.

tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

Tylko wiadomości spełniające warunki, o których mowa w punkcie 6. będą dopuszczone do konkursu.
Propozycje nadesłane po terminie, inną drogą lub niezawierające wymienionych w punkcie 5. informacji nie będą brane pod uwagę.

W ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu Komisja konkursowa dokona wyboru imienia spośród nadesłanych propozycji.

Skład komisji konkursowej:
Wójt Gminy Górzyca – Robert Stolarski
Sekretarz Gminy Górzyca – Anna Kwiek – Judycka
Sołtys wsi Radówek – Alicja Szary
Prezes Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych – Natalia Duer

Autor zwycięskiego imienia zostanie poinformowany o wyborze w odpowiedzi na nadesłaną do konkursu wiadomość mailową, w ciągu dwóch dni od posiedzenia komisji konkursowej.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

Nagrodą w konkursie będzie zestaw upominkowy o wartości minimum 100 zł. Nagroda zostanie wręczona nie później niż tydzień po obradach komisji konkursowej. O dokładnym terminie zwycięzca będzie poinformowany drogą mailową.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zgłoszenie udziału w konkursie jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby biorącej w nim udział oraz opiekuna wysyłającego wiadomość w imieniu dziecka przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w związku z realizacją konkursu. Jednocześnie wyraża się zgodę na wykorzystanie wizerunku własnego lub dziecka przez Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych do promocji działań związanych z realizacją projektu „Wiąz pierwszeństwa”. Klauzula informacyjna znajduje się pod adresem http://dziupla.org/klauzula-informacyjna-dot-danych-osobowych/ .

Żródło: Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych

Czytaj też: Wojewódzki Turniej gry online „Rozegraj Lubuskie”

plakat konkurs 1 (1)

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice
tisachlerei aus słubice bietet ihnen terrassen, carports, saunas produktion und montage +4915163520291 (91×50 mm) (90×50 mm) (112×87 cm) (210×105 px) — kopia

You may also like

Leave a Comment

Podcast Słubice