fbpx

Czym jest spółka z o.o i dlaczego warto zdecydować się na taką formę działalności? Część I

Zgodnie z niedawną zapowiedzią zaczynamy dziś cykl publicystyczny poświęcony spółce z o.o. Ponieważ temat jest dość obszerny postanowiłem podzielić go na kilka, najistotniejszych części. Dziś zatem krótko o tym czym spółka z o.o. jest i jakie są jej główne zalety.

Spółka z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest spółką kapitałową, która posiada osobowość prawną. Co dokładnie należy przez to rozumieć? Przede wszystkim oznacza to, że spółka taka może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu- nie tylko wyłącznie gospodarczym. Osobowość prawna spółki wyraża się natomiast w tym, że może być ona samodzielnym podmiotem praw i obowiązków- tzn. posiada majątek odrębny od majątku wspólników. Podstawą jej funkcjonowania jest tzw. kapitał zakładowy, który w spółce z o.o. wynosić musi co najmniej 5000 złotych. Istotną cechą tego typu spółki jest istnienie organów- obowiązkowo zarządu oraz zgromadzenia wspólników. Warto dodać, że obok jednoosobowej działalności gospodarczej jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności w naszym kraju.

słubicka 5, 69 108 cybinka (1)

Tyle teoria. Dlaczego jednak warto rozważyć założenie spółki z o.o.?

Spółka z o.o. posiada wiele bardzo istotnych zalet (wymienimy jedynie kilka najbardziej oczywistych), choć nie każdemu będzie się kalkulowało taki podmiot zakładać (pogrubioną czcionką określono sytuacje, gdy nie zawsze jest potrzeba wybierać taką formę działalności). Spróbujmy tę myśl rozwinąć:

– Dzięki ograniczonej odpowiedzialności wspólników, wierzyciele w spółce z o.o. są zaspakajani z majątku spółki, a nie majątku prywatnego wspólników. Jest to zresztą jedna z największych zalet prowadzenia działalności w ten sposób. Spółka z o.o. będzie zatem idealnym rozwiązaniem dla tych osób, które podejmują spore ryzyko inwestycyjne i obracają znacznymi sumami. Tego samego nie powiemy natomiast o małych działalnościach, które nie wymagają ani znacznych inwestycji, ani nie wiążą się z przesadnym ryzykiem- wówczas założenie spółki z o.o. będzie się najczęściej mijać z celem.

sŁubice zaprasza białe ilovesłubice

– Spółka z o.o. to pewien ewenement, ponieważ umożliwia ona samodzielnym przedsiębiorcom prowadzenie „biznesu w pojedynkę”. W tym celu założyć możemy jednoosobową spółkę z o.o. zaś nasze ryzyko ograniczać się będzie do wielkości wniesionego przez nas wkładu. Jest to ponownie świetne rozwiązanie dla tych osób, które planują samodzielnie sporo inwestować. Jeśli nasze możliwości ograniczają się jednak jedynie do wniesienia obowiązkowego wkładu, to temat spółki z o.o. warto odłożyć przynajmniej do czasu, gdy będziemy w stanie więcej w taki podmiot „włożyć”.

–  Brak obowiązkowych składek ZUS (nie dotyczy wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.), które byłyby odprowadzane przez wspólników, to niewątpliwie kolejny z plusów, który niesie ze sobą prowadzenie działalności w ramach spółki z o.o. Czy jednak warto wyłącznie z tego powodu decydować się na taką formę działalności? Należy pamiętać, że prowadzenie spółki z o.o. to w gruncie rzeczy szereg innych wydatków, tak więc względy czysto oszczędnościowe nie mogą być tutaj absolutnie kluczowe.

Reasumując, spółka z o.o. to świetne rozwiązanie m.in. dla osób, które mają ambitne plany biznesowe, choć nie zawsze i nie tylko. Na pewno warto znać oczywiste korzyści płynące z prowadzenia działalności w takiej właśnie formie. Niemniej decyzja o założeniu spółki lub nabyciu w niej udziałów powinna być zawsze poprzedzona skrupulatną analizą.

W następnej części…

W kolejnej cześć postaram się Państwu opisać procedurę założenia spółki z.o.o. (obecnie istnieją dwa sposoby), w sposób przystępny wyjaśnić pojęcie spółki w organizacji oraz m.in. rozszerzyć temat odpowiedzialności wspólników. Do zobaczenia!

Baner Brand Cy
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Portal I Love Słubice - Całym sercem dla powiatu słubickiego!