Chcesz skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji? Jest to możliwe w dziale fizjoterapii, zarówno w Słubicach, jak i w Rzepinie

W naszym dziale fizjoterapii, zarówno w Słubicach, jak i w Rzepinie, wdrażamy program zdrowotny, ukierunkowany na rehabilitację medyczną schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy. Pomagamy osobom pracującym, które chcą pozostać aktywne na rynku pracy. Działania usprawniające przeznaczone są dla mieszkańców województwa lubuskiego w wieku aktywności zawodowej (pracujących oraz bezrobotnych), […]