Polski stereotyp Niemca cz. 1 – Niemiec, czyli obcy

Bliskość granicy z Niemcami wywołuje iluzoryczne poczucie dobrej znajomości naszego sąsiada zza miedzy. Mieszkańcy powiatu słubickiego faktycznie niemal codziennie obcują z obywatelami RFN, jednak równie często te kontakty ograniczamy do podstawowej wymiany handlowo-usługowej. Taka pozorna ekspozycja przy jednoczesnym braku dialogu pozostawia miejsce na stereotypowe postrzeganie naszych sąsiadów. Warto poznać historię budowania tego uproszczonego obrazu Niemca.