1200 zł dla każdego, nawet niepracującego i 600 zł na dziecko! – taki pojawił się pomysł.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – tak nazywałoby się świadczenie – zakłada przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł. Dodatkowo 600 zł należałoby się na dziecko. I to wcale nie jest żart!   Jak podają ogólnopolskie media, koncepcja dochodu podstawowego przewiduje wypłacanie przez państwo każdemu obywatelowi stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 1200 zł. Nie ważne jest […]