Zgłaszamy kandydatów do miana „Anioła bez granic”

Co roku podczas znanego już w regionie Festiwalu Aniołów wybieraliście „Lokalnego Anioła”. W związku z rozrastającym się zainteresowaniem organizatorzy zmienili nazwę konkursu z Lokalnego Anioła na Anioła ponad granicami. Zasady wciąż pozostają takie same. „Niektórzy aniołowie ukrywają swe skrzydła by kroczyć wśród nas” – takim pięknym przesłaniem rozpoczyna się konkurs do miana „Anioła ponad granicami”.