Cenny starodruk w zbiorach Biblioteki Collegium Polonicum

Barbara Schumann, slawistka i tłumaczka z Berlina, przekazała Bibliotece Collegium Polonicum cenną książkę: niemieckie wydanie „Historii Polski”, spisanej przez kawalera de Solignac, czyli Pierra Josepha de la Pimpie (1687-1773), sekretarza stanu króla Stanisława Leszczyńskiego. Pierwszy tom tego dzieła ukazał się w Halle w 1763 roku, w tłumaczeniu i opracowaniu Karla Friedricha Pauli, profesora historii oraz […]