Podwyżki opłat za wywóz odpadów. Zarządca nieruchomości Bartosz Lutycz analizuje propozycje gminy [FELIETON]

Chcę przedstawić Państwu analizę metody naliczania przez gminę opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w budynkach wielorodzinnych, opartą na zużyciu wody przez nieruchomość i zagrożenia wynikające z potencjalnych błędów po jej wdrożeniu do systemu gospodarki finansowej Wspólnot Mieszkaniowych. W związku z przygotowywaną przez gminę nowelizacją uchwały o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i idącą wraz