Dokumentacja za 2 mln lekiem na obwodnicę? Pytamy burmistrza Słubic

W drugiej połowie 2007 roku Wojewoda Lubuski na wniosek pełnomocnika GDDKiA wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wyrażającą zgodę na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Słubice, kolejny krokiem miało być zapewnienie finansowania inwestycji. Słubicami rządził wtedy Ryszard Bodziacki. W 2008 ówczesna partia rządząca (PO), do której właściwości należało ostateczne podjęcie decyzji o wprowadzeniu słubickiej obwodnicy do