Górzycki Klub Tenisowy Smecz z kolejnymi dofinansowaniami

Górzycki Klub Tenisowy Smecz otrzymał kolejne dofinansowania na realizację zadań statutowych z zakresu rozwoju tenisa. Tym razem GKT Smecz otrzymał wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach realizacji zadań publicznych. Cztery z czterech złożonych wniosków pozytywnie przeszły oceny i otrzymały wsparcie finansowe. Trzy projekty dofinansowane zostaną z obszaru „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.Pierwsze wsparcie