Ratujmy jezioro poznańskie!!! [FELIETON]

Niedawno Rzepin obiegła wiadomość o planach budowy bardzo dużego Domu Spokojnej Starości tuż przy jeziorze Długim, choć dla mieszkańców miasta i gminy znanym bardziej jako poznańskie. Ten teren, choć nie jest własnością miasta, na podstawie obowiązującego, lecz opracowanego przed laty, planu zagospodarowania przestrzennego, pozwala na utworzenie tam podobnego obiektu, pytanie tylko, czy w takiej skali?