Można już zgłaszać kandydatów do nagrody im. Karla Dedeciusa

Fundacja im. Karla Dedeciusa uczestniczy w przyznawaniu Nagrody im. Karla Dedeciusa, podwójnej nagrody dla tłumaczy literatury z obszaru polsko-niemieckiego. Ruszyła kolejna edycja. Można zgłaszać kandydatów. Od 2003 roku tłumacze i tłumaczki z Polski i Niemiec są nagradzani za wybitne osiągnięcia i promocję interkulturowego dialogu między sąsiadującymi krajami. Nagroda nosi imię Karla Dedeciusa (1921-2016), nestora tłumaczy