doc.20220415.42209844.1

Cyfryzacja gmin i sieć 5G szansą na rozwój regionów!

Warunkiem upowszechnienia nowych technologii w regionalnym ekosystemie jest m.in. odpowiednia infrastruktura telekomunikacyjna, podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych i przychylne nastawienie gmin do tych zmian. Dyskutowali o tym eksperci podczas panelu „Cyfrowa gmina – akcelerator nowego biznesu i szansa na rozwój”, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Samorządowego w Mikołajkach. Prelegenci podkreślali, że wdrożenie nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, […]