Nowi Sołtysi w Rybocicach, Kunicach, Golicach i w Starych Biskupicach wybrani

Grzegorz Majewski Nowym Sołtysem Rybocic Kolejne zebranie sołeckie w tym tygodniu odbyło się w Rybocicach. Mieszkańcy gminy mieli okazję wybrać nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Po głosowaniu nowym sołtysem Rybocic został Grzegorz Majewski. Jego wybór to znak zaufania, jakim obdarzyli go mieszkańcy wsi. Podczas zebrania wybrano również radę sołecką, w skład której weszli: Podziękowania