W Górzycy odkryto groby sprzed 3500 lat, 3000 lat i pierwszych wieków naszej ery!

W Górzycy podczas badań archeologicznych archeolodzy z Muzeum Twierdzy Kostrzyn odkryli groby związane z trzema okresami: tzw. kultury mogiłowej (1600 – 1300 p.n.e.), III i IV okresu epoki brązu (1300-900) oraz z okresu wpływów rzymskich. – Prace w Górzycy za każdym razem przynoszą nowe odkrycia – mówi specjalista ds. archeologii Krzysztof Socha. Badania archeologiczne prowadzono