„Lubuszanie”, czyli pomiędzy prawdą a mitem

Dawni Lubuszanie należą niewątpliwie do najbardziej zagadkowych plemion słowiańskich, które we wczesnym średniowieczu miały rzekomo zamieszkiwać obszary dzisiejszej zachodniej Polski. Czy rzeczywiście możemy mówić o ich historyczności? A może to jedynie mit, który powstał w zdecydowanie późniejszych czasach? O plemieniu tym wiemy niezwykle mało. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić nawet tego do jakiej konkretnie grupy