Imigranci i ich potomkowie kształtują społeczeństwo Niemiec?

Miliony, które przybyły do Republiki Federalnej w okresie powojennym jako tak zwani „gastarbeiterzy” pozostały na zawsze. Uchodźcy i późni repatrianci również osiedlili się tutaj. Od lat 70-tych XX wieku ludzie z całego świata z różnych powodów starają się o azyl w Niemczech. Temu niejednorodnemu społeczeństwu towarzyszy przede wszystkim jedno pytanie: Czy działa ono na rzecz […]