Wciąż jest za mało pieniędzy na operacje małej Józefinki z Ośna. Pomożecie?

Józefinka Chomicz z Ośna Lubuskiego urodziła się z wieloma wadami i schorzeniami. Jednym z nich jest Zespół Pierr’a Robina, czyli zespół wad wrodzonych w obrębie twarzoczaszki. Ma obustronny rozszczep podniebienia, cofniętą żuchwę, zbyt mały, zapadający się języczek. Dziewczynce nie wykształciły się też małżowiny uszne, ma całkowicie zrośnięte przewody słuchowe, przez co nie słyszy. W sobotę