Starosta straszy pozwem mieszkankę. Burmistrz Dudzis staje w jej obronie!

Mieszkanka Rzepina, mama osoby niepełnosprawnej uczęszczającej do Powiatowego Ośrodka Wsparcia Jolanta Antonik dostała pismo od starosty Leszka Bajona, w którym starosta wzywa ją do zaniechania dalszych naruszeń  oraz usunięcia wpisów na swoim profilu Facebookowym, które mają naruszać jego dobre imię i nazwisko, godność, wizerunek, prawo do wykonywania mandatu godnego i niczym nieskrępowanego wykonywania funkcji publicznej. […]