Posłowie apelują do gmin o podjęcie uchwały w sprawie społeczności LGBT+.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP  Tomasza Aniśko przesłało naszej redakcji ponadpartyjny apel posłanek, posła i senatora w sprawie przyjęcia przez Rady Gmin Województwa Lubuskiego projektu uchwały dotyczącej poszanowania praw osób LGBT+. Autorem apelu są posłowie dr Tomasz Aniśko (poseł na sejm RP Partia Zieloni), Katarzyna Osos ( posłanka na sejm RRP Koalicja Obywatelska), dr […]