Nowi funkcjonariusze Straży Granicznej złożyli rotę ślubowania [FOTO]

8 lipca w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej, w asyście pocztu sztandarowego oraz w obecności kadry kierowniczej i zaproszonych gości, ślubowało (…) stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…). Ślubowanie przyjął Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen.