W Collegium Polonicum naukowcy będą rozmawiać o ochronie dóbr kultury i sztuki podczas wojny

Od 13 do 15 maja w Collegium Polonicum odbywać się będzie się międzynarodowa konferencja, dotycząca zagadnień ochrony sztuki podczas I wojny światowej, a także historiografii sztuki i kultury w pierwszej połowie XX wieku. Wbrew pozorom, to temat bardzo aktualny, ponieważ wojny nie oszczędzają nie tylko ludności cywilnej, ale również wartości kulturowych – obie te grupy są