4. Marsz Równości środowisk LGBT+ Słubice-Frankfurt PRIDE 2023

– Żądamy ogłoszenia Słubic miasta przyjaznym osobom LGBT+, tak aby władze miasta przeciwstawiły się w sposób głośny i odważny tzw. „Strefom LGBT” w Polsce. Uważamy, że ważne jest aby w Dwumieście było więcej queerowej  edukacji oraz akcji uwrażliwiających na potrzeby LGBT+ zwłaszcza dla funkcjonariuszy policji, ale też dla innych urzędników i osób pracujących w oświacie