Gmina jak marzenie, czyli kampania na finiszu!

Gmina jak marzenie! Na wiele z naszych założeń możemy pozyskać środki zewnętrzne i powiększać tym samym budżet gminy, nie o kilkanaście, ale o 50 czy 60 milionów złotych rocznie. Do tego potrzebujemy determinacji, kompetencji w pozyskiwaniu środków i zaangażowania. I oczywiście zespołu! A zespół już jest! Po pierwsze ZESPÓŁ Można mieć i wizję i szczere