Rozpoczęło się postępowanie upadłościowe firmy M.B.B. w Słubicach. Firma zapewnia jednak, że nie zwolni pracowników

W piątek, 12 kwietnia 2024 r., Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podjął decyzję o rozpoczęciu postępowania upadłościowego firmy M.B.B. LOGISTICS SP. Z O.O., złożonego przez samego dłużnika 3 kwietnia 2024 r.  Sąd zarządził wpisanie wniosku do wykazu akt sądowych, co formalnie rozpoczyna proces upadłościowy firmy. M.B.B Logistics mieście się na terenie Kostrzyńsko