Czarne chmury nad Frankfurtem. Miastu brakuje ponad 6 mln euro.

W bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej jest Frankfurt nad Odrą. Jest to związane z pandemią koronawirusa, która zaważyła na płynności finansowej miasta. Pisze o tym dziennikarz Märkische Oderzeitung Thomas Gutke, który tej problematyce przyjrzał się bliżej. Szacuje się, iż w bieżącym roku budżetowym będzie brakować około 6 mln euro plus dodatkowe, nie uwzględnione koszty dalszych poprawek