Lockdown w Niemczech przedłużony. Są też nowe obostrzenia. Dwa testy dla wjeżdżających do Niemiec, w tym 5 dni kwarantanny.

Wstępnie Lockdown w Niemczech miał obowiązywać do 10 stycznia. Jednak wskaźnik zakażeń koronawirusem jest wciąż wysoki, dlatego rząd federalny i rządy krajów związkowych postanowiły przedłużyć go do 31 stycznia. Obowiązywać też będą dodatkowe obostrzenia. W okręgach o dużej liczbie zakażeń koronawirusem tylko osoby, które mogą przedstawić ważny powód, mogą podróżować dalej niż 15 kilometrów od