Skąd wzięła się „Brandenburgia”?

Najbliższy nam land (czyli tzw. niemiecki kraj związkowy) może poszczycić się długą i ciekawą historią. Mało kto jednak wie, iż swoimi korzeniami sięga on czasów dawnej słowiańszczyzny, zaś sama geneza jego nazwy odwołuje się wprost do jednej z lokalnych potężnych słowiańskich twierdz. We wczesnym średniowieczu obszary m.in dzisiejszych wschodnich Niemiec zamieszkiwane były przez liczne słowiańskie