Ustawa przeciwko TVN została przegłosowana. Kanały TVN mogą stracić koncesję

Należąca do Amerykanów stacja TVN nie otrzyma koncesji? To bardzo możliwe. Wczoraj wieczorem sejm wprowadził nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Według nowej ustawy koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,pod warunkiem, że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG. TVN tych warunków