plastic waste 3962409 1920

Złożyliście już deklaracje związane z opłatami za śmieci? Macie czas do poniedziałku

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Słubicach nowe deklaracje o wysokości opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi: 28 zł od jednego gospodarstwa domowego ,liczącego 1 osobę, 59 zł od