Polski stereotyp Niemca cz. 4 – KRZYŻAK = PRUSAK = NAZISTA = NIEMIEC

Tworzący się ruch narodowosocjalistyczny spotkał się ze skrajnym przyjęciem ze strony polskich kół politycznych. Nie od razu jednak zwiastował niepokój. Luka, jaka powstała w nowym ustroju parlamentarnym Niemiec oraz społeczeństwo wychowane w duchu starogermańskim wedle wilhelmińskiego szkolnictwa stawały się podatnym gruntem na wszelkiego rodzaju demagogię polityczną. Z początku satyryczny obraz Hitlera wraz z objęciem przez