Trwa realizacja projektu „Modernizacja Zespołu Szkół w Cybince”

Zespół Szkół w Cybince przechodzi znaczącą modernizację w ramach projektu „Modernizacja Zespołu Szkół w Cybince”. Inwestycja obejmuje szereg prac mających na celu poprawę stanu technicznego budynku oraz warunków nauki i pracy dla całej społeczności szkolnej. W ramach prowadzonych prac zostaną wykonane m.in.: Dzięki przeprowadzonej termomodernizacji poprawi się nie tylko bilans energetyczny obiektu, ale także jego