Zakończenie projektu ,,Postaw na siebie”, fotorelacja i multimedialny teatrzyk

Celem projektu ,,Postaw na siebie’’ było kształtowanie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży, zwiększenie świadomości i odporności na pojawiające się zagrożenia oraz wspomaganie rozwoju dzieci, szczególnie po okresie kwarantanny i nauczania zdalnego. W okresie realizacji projektu tzn. kwiecień – listopad 2021 przeprowadzone zostały różne działania o charakterze profilaktycznym m.in. warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,