BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE – WYBRANE ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 1 CZERWCA

Lubuska policja zaktualizowała przepisy ruchu drogowego, które będą obowiązywały od 1 czerwca 2021 roku. Wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do