Skład Komisji w Radzie Miejskiej w Słubicach

Podczas sesji Rady Miejskiej w Słubicach, która odbyła się 7 maja 2024 roku, radni ustalili składy stałych komisji VIII kadencji. We wtorek 7 maja informowaliśmy o wyborze prezydium rady, gdzie Grzegorz Cholewczyński został przewodniczącym Rady Miejskiej w Słubicach, a Maria Skalniak i Ewa Guzik zostały wybrane na wiceprzewodniczące Rady Miejskiej. Radni podjęli również decyzję co