W Słubicach mamy „Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”

Dziś oficjalnie rondo przy wjeździe do Słubic, przy skrzyżowaniu ulic: Kunowickiej i Obozowej przyjęło nazwę “Rondo Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”. Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Słubicach wystąpił z wnioskiem o nadanie nazwy “Tajnej Organizacji Nauczycielskiej”. Uzasadnieniem prośby była przypadająca na 2019 rok 80. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Nazwa została nadana rondu, aby oddać cześć […]