Za źle posegregowane odpady płacimy więcej! – informuje gmina

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych poinformowało gminę, że jest sporo nieprawidłowości przy segregacji odpadów. Mieszkańcy nie zawsze stosują się do obowiązujących przepisów, a to ma swoje konsekwencje finansowe. Pracownicy PUKu, zgodnie z harmonogramem, odbierali we wtorek od mieszkańców odpady szklane. Tyle, że po dostarczeniu ich na składowisko w Kunowicach i wysypaniu zawartości pojemników okazało się, że wśród