Przekaż 1,5 % swojego podatku Stowarzyszeniu po PROstu. Pracownia Rozwoju Osobistego

Stowarzyszenie istnieje od 2010 roku. Od 2014 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Rocznie w naszych działaniach bierze udział ponad 1000 osób. 150 osób rocznie obejmujemy stałym wsparciem specjalistycznym. Co robimy? Głównymi obszarami naszej działalności są: – wsparcie specjalistyczne (terapeutyczne), – wspieranie rodzin oraz – działalność edukacyjna związana z rozwijaniem umiejętności społecznych, kreatywności oraz różnych talentów