„Samodzielność – Sprawność – Zdrowie” – nowy projekt Stowarzyszenia po PROstu

Stowarzyszenie po PROstu kończy realizację projektu „Samodzielność – Sprawność – Zdrowie”. Projekt jest dofinansowany ze środków powiatu słubickiego. Celem projektu było wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności. Celem było również włączanie osób z niepełnosprawnościami w środowisko lokalne, łamanie […]