Specjalistyczna Poradnia Rodzinna udzieli rodzinom wsparcia

Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VI”, współfinansowany przez gminę Słubice, jest kontynuacją projektów z lat poprzednich. Zainteresowanie projektem jest ogromne. Realizowany on jest przez dziewięć miesięcy, w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021 r. Głównym jego celem jest wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne, terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci,