Kolejni Afgańczycy zatrzymani przy granicy z Niemcami

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali czterech cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką granicę. Razem z nimi zatrzymano obywatela Kirgistanu, który pomagał w popełnieniu przestępstwa. W ubiegły piątek 7 kwietnia funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku prowadzili kontrolę drogową mającą na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Na